FRÅGOR OCH SVAR

E-faktura | Nu har alla medlemmar möjlighet att välja e-faktura som betalningssätt. Ni kan anmäla er till E-faktura i er internetbank. Det finns två bankgiron kopplade till FRUBO men det spelar ingen roll vilket ni väljer när ni gör er anmälan. När vi läser in anmälan kommer er anmälan kopplas till er förenings bankgiro.

Vid anmälan e-faktura:

 • Välj FRUBO (det finns två men det gör ingen skillnad vilken ni väljer)
 • Ange personnummer
 • Ange ocr-nummer

Återkom till oss om ni önskar mer information.

                                                                     * * *


bostadAndrahandsuthyrning - att tänka på:

 • Medlemmen som ska ansöka om andrahandsuthyrning ska lämna ansökan till styrelsen. Blankett finns att hämta på vår hemsida, under "Login". Inloggningsuppgifter fås vid förfrågan.
 • Giltig anledning till andrahandsuthyrningen måste finnas med på ansökan.
 • Tidsbegränsad uthyrning - hyrestid och uppsägningstid ska anges.
 • Den som hyr i andrahand bör ha en egen hemförsäkring.
 • Besittningsskyddet - skriv avtal mellan lägenhetsinnehavare och hyresgäst för att skydda innehavaren från att hyresgästen tar lägenheten i besittning.

 

                                                                  * * *


Information till styrelsen:

PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT (MEDLEMMARS LÅN)

 • Er förening har gett FRUBO fullmakt att underteckna pantsättningar
 • Allt som rör pantsättningar ska skickas till oss omgående utan åtgärd från styrelsen
 • Alla avnoteringar/makuleringar av lösta lån ska skickas till oss omgående

ÖVERLÅTELSER/ÖVERGÅNG

 • Alla överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap ska skickas i original till FRUBO.
 • Kopior av en bouppteckning, bodelning eller gåvobrev ska till FRUBO
 • Om vi har kontakt med säljare eller mäklare informerar vi alltid om att alla handlingar ska skickas till FRUBO först
 • Vi kontrollerar att allt verkar vara i sin ordning efter detta skickar vi handlingar till styrelsen för att ni ska ta beslut om medlemskapet
 • Två ledamöter ska alltid underteckna en medlemsansökan
 • Ni ska protokollföra alla beslut om medlemskap
 • Medlemsansökan i retur till FRUBO för registrering

Kontakta oss vid eventuella frågor.

Copyright © 2016. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB