Information hyresstöd och föreningsstämma

Här finner ni information om det stödpaket som regeringen har beslutat om gällande rabatterade hyreskostnader samt information om föreningsstämma.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher:
Nu har regeringen beslutat om stöd för sänkta hyror i utsatta branscher. Hyresvärden kan ansöka från 1 juli via en e-tjänst på Boverket.
För att kunna ansöka om stödet måste ett avtal om rabatt ha tecknats senast 30 juni 2020 mellan hyresvärden och hyresgästen. Stödet kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Mer info finns på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html

Ny tillfällig lag för stämmor:
Den nya tillfälliga lagen möjliggör att styrelsen kan fatta beslut om att fler kan vara ombud än de som är angivna i föreningens stadgar samt att ombudet kan företräda mer än en medlem genom fullmakter. Poströstning är nu tillfälligt tillåtet för bostadsrättsföreningar.
Den nya tillfälliga lagen föreslås gälla mellan 15 april och 31 december 2020.
Ni kan läsa mer på Bostadsrätternas hemsida: https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/ny-tillfallig-lag-ska-gora-fler-stammor-mojliga

 

Copyright © 2016. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB