FRUBO AB | Boende

Kontrolluppgifter


Vi kommer posta ut kontrolluppgiften senast 31:e januari året efter försäljningen.

Kontrolluppgiften innehåller all information som behövs till deklarationen hos Skatteverket. 

Vänligen kontakta oss med er nya adress så att kontrolluppgiften kommer fram till korrekt adress. Saknar ni er kontrolluppgift vänligen kontakta oss på: