Välkommen till FRUBO AB

Fastighets- och Bostadsrättsförvaltning


Fastighets- och Bostadsrättsförvaltning
Vi erbjuder bostadsrättsföreningar en komplett ekonomisk förvaltning med hög känsla för service, kvalitet och flexibilitet.

Våra tjänster

Ekonomisk förvaltning

Våra tjänster

Styrelseutbildning

AMBITION • FÖRMÅGA • VILJA

Att göra det lite bättre