FRUBO AB | Styrelse

Tilläggstjänster


Vi på FRUBO AB arbetar hela tiden med att finna nya funktioner och tjänster som underlättar ert styrelsearbete. Nedan finns de tilläggstjänster som ni kan lägga till i ert befintliga avtal.

Digital attestering

Föreningens leverantörsfakturor attesteras digitalt av styrelsen innan de skickas för betalning. Samtliga fakturor lagras digitalt och nås av er via ett attestinlogg. 

Webbanalys

Styrelsen får direkt insyn i föreningens bokföring digitalt och ni kan själva plocka ut rapporter inför styrelsemötena.

Dina Fastigheter

Via portalen Dina Fastigheter finner ni bland annat hyres- och medlemslistor och obetalda avier listan. Listorna uppdateras dagligen.

Digital signering

Signering av medlemskapsansökningar och kontrakt kan göras digitalt med mobilt BankID.

Kontrakt

Vi upprättar kontrakt för p-platser, garage, förråd och lokaler. Vi hjälper även till med uppsägning, omförhandling och överlåtelse av kontrakt.

Köhantering

Vi administrerar köhantering för uthyrning av p-platser, garage och förråd och sköter kontakten med hyresgästerna.

INDIVIDUELL AVLÄSNING AV FÖRBRUKNING

Vi administrerar individuell avläsning av förbrukning på medlemmarnas månadsavier. 

Fastighetstaxering

Vi kan deklarera er fastighetstaxering till Skatteverket vilket görs var tredje år.