FRUBO AB | Styrelse

Styrelsearbete


Styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar för att vårda föreningens ekonomi och fastighet. 

Styrelsen företräder föreningen och är beslutsfattande i många av föreningens frågor.

Viktigt att tänka på är att styrelsen har tystnadsplikt och styrelseprotokollen är inte offentliga handlingar. En styrelse måste arbeta utefter likhetsprincipen och de får inte hamna i jävsituationer. En jävsituation uppstår om en styrelsemedlem ansvarar för ett avtal mellan sig själv och föreningen

Överlåtelseavtal / Övergång
  • Överlåtelseavtal och medlemskapsansökan skickas alltid i original till FRUBO AB från mäklaren.
  • Bouppteckning, bodelning och gåvobrev skickas som kopia till FRUBO AB.

När handlingarna nått oss granskas de och skickas vidare till styrelsen för beslut. Två ledamöter ska alltid underteckna medlemskapsansökan och samtliga beslut ska protokollföras.

Handlingarna returneras till FRUBO och vi registrerar överlåtelsen/övergången i lägenhetsförteckningen.

Panthandlingar, medlemmarnas lånehandlingar 

Samtliga pantsättningshandlingar skickas omgående till FRUBO utan åtgärd från styrelsen då FRUBO har fullmakt att underteckna dem.

Samtliga avnoteringar/makuleringar av lösta lån skickas omgående till oss för registrering.

Uppdatering av styrelsesammansättning

När styrelsesammansättningen ändras ska dessa uppgifter skickas in till Bolagsverket. Ändringen registreras via www.verksamt.se.

Uppdatering av kontaktperson  

Om styrelsen byter kontaktperson till FRUBO, vänligen kontakta oss så uppdaterar vi våra system.

Uppdatering kontaktlista
Ändring av attestanter
Utlägg
Styrelsearvode
Gåvobrev
Ansökan om medlemskap