FRUBO AB | Boende

Andrahandsuthyrning


Ansökan om andrahand lämnas direkt till styrelsen för beslut. Vid uthyrningen kan föreningen ta ut en andrahandsavgift som tillkommer på månadsavgiften. 

Skulle andrahandsuthyrningen avslutas innan avtalad tid är det viktigt att meddela styrelsen det.