STYRELSEARBETE

Styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar för att vårda föreningens ekonomi och fastighetens skick i förtroende från samtliga medlemmar i föreningen.

Styrelsen företräder föreningen och är beslutsfattande i många av föreningens frågor.

Viktigt att tänka på är att styrelsen har tystnadsplikt och styrelseprotokollen är inte offentliga handlingar. En styrelse måste arbeta utefter likhetsprincipen och de får inte hamna i jävsituationer. En jävsituation uppstår om en styrelsemedlem ansvarar för ett avtal mellan sig själv och föreningen. Personen blir då en motpart till föreningen och en styrelsemedlem får aldrig ha ett intresse i en motpart.

Överlåtelseavtal / Övergång 

• Överlåtelseavtal och medlemskapsansökan skickas alltid till FRUBO i original från mäklaren.
• Gäller handlingarna istället bouppteckning, bodelning och gåvobrev skickas de till FRUBO som kopia.

Efter att handlingarna nått FRUBO granskas de av oss och skickas vidare till styrelsen för beslut om medlemskap. Två ledamöter ska alltid underteckna en medlemskapsansökan och samtliga beslut ska protokollföras. Handlingarna returneras till FRUBO och vi registrerar överlåtelsen/övergången i lägenhetsförteckningen.

Panthandlingar, medlemmarnas lånehandlingar 

Samtliga panthandlingar skickas omgående till FRUBO utan åtgärd från styrelsen då föreningen har gett FRUBO fullmakt att underteckna pantsättningar.

Samtliga avnoteringar/makuleringar av lösta lån skickas omgående till oss för registrering.

Uppdatering av styrelsesammansättning 

När styrelsesammansättningen ändras ska uppgifter om detta skickas in till Bolagsverket. Antingen registrerar styrelsen ändringen på www.verksamt.se alternativt fyller i blanketten "Ändringsanmälan Bolagsverket" som finns på Bolagsverkets hemsida och postar in den till adressen enligt uppgifter på blanketten. 

Uppdatering av kontaktperson  

Om styrelsens kontaktperson mot FRUBO ändras vänligen kontakta oss så uppdaterar vi våra system.

 

Copyright © 2016. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB