EKONOMISK FÖRVALTNING

forvaltningVi skräddarsyr er ekonomiska förvaltning efter era behov.

I vår ekonomiska förvaltning kan vi stå till tjänst med bland annat:

 • Löpande bokföring och upprättande av kvartalsbokslut
 • Bevakning och betalning av leverantörsfakturor
 • Attest via Internet
 • Utbetalning av löner och arvoden
 • Årsredovisning
 • Deklaration
 • Avisering av avgifter och hyror
 • Bevakning av påminnelser och krav
 • Mäklarkontakt vid överlåtelser
 • Registrering av överlåtelseärenden
 • Underhåll av lägenhetsregister
 • Notering av pantsättningar
 • Rapportering av inkomstuppgifter

Vid behov handlar vi upp ytterligare tjänster från våra samarbetspartner. Detta blir mer ekonomiskt för er förening. Ni betalar endast när ni brukar tjänsten.

Copyright © 2016. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB