FINANSIERING

sedlarGenom ett gott samarbete med flertalet banker och kreditinstitut kan vi erbjuda fördelaktiga finansieringslösningar och god förvaltning av likvida medel.

Ni väljer själva vilken bank som skall förvalta era tillgångar och ni har ett eget konto där hela räntenettot tillfaller er.

Copyright © 2016. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB