INTERNETTJÄNSTER

Elektronisk attestering
För att underlätta attesteringen av föreningens leverantörsfakturor erbjuder vi elektronisk attestering över internet. Styrelseledamöterna som är attestansvariga får personliga inlogg för att kunna godkänna eller spärra leverantörsfakturor. 

Styrelseinlogg till föreningens bokföring
Vi kan erbjuda styrelsen en direkt insyn i föreningens bokföring över internet. Via denna tjänst finns det möjlighet att ta ut balans- och resultatrapporter och mycket mer för att ni ska få en god överblick över föreningens ekonomiska situation. Denna tjänst lämpar sig bra som underlag inför kommande styrelsemöten.

Kundportal
Via vår kundportal kan styrelsen logga in för att bland annat få åtkomst till dagsaktuella medlemsförteckningar, obetalda avier, årsredovisningar och stadgar. 

Elektronisk signering
Styrelsen kan elektroniskt signera medlemskapsansökningar vilket är fördelaktigt om styrelsemedlemmarna befinner sig på olika orter.
Styrelsen och föreningens hyresgäster kan dessutom signera hyreskontrakt elektroniskt.

Copyright © 2016. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB