STYRELSEUTBILDNING

Vi anordnar skräddarsydda kurser inom styrelsearbete för att hjälpa styrelser och styrelsemedlemmar
att bli mer bekväma kring sitt arbete i bostadsrättsföreningen.

Syftet med utbildningen är att ge styrelsen en förståelse för vad det innebär att sitta i en styrelse
för en bostadsrättsförening i deras dagliga arbete samt informerar om vilka lagar och riktlinjer som styr arbetet.
Under utbildningen används föreningens egna rapporter och dokument som underlag då vi värnar om att styrelsen ska få en verklighetstrogen bild av sin egna förening.
Styrelsen får även möjlighet att ställa sina specifika frågor.

Vi erbjuder även styrelseutbildningar för externa föreningar.

För mer information är ni välkomna att kontakta oss!

 

Copyright © 2016. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB